Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a čistota veřejného prostranství v obci Jevišovka

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za odpady 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 1/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o stanovení systému odpadů

 

Nařízení Obce Jevišovka o zákazu podomního prodeje

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity - nová

Jednací řád obecního zastupitelstva

Řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích