Územní plán obce Jevišovka platný od 12. 4. 2016 


http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/uzemni-plany-orp/detail/?contentId=117085

Program rozvoje obce Jevišovka pro rok 2017 – 2021