Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů obec Jevišovka zveřejňuje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Jevišovka schválené zastupitelstvem obce.

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015/DOT o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jevišovka

Veřejnoprávní smlouva č. 2/2015/DOT o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jevišovka

Veřejnoprávní smlouva č.1/2017