Osvědčení o úspoře emisí občany Jevišovky v roce 2016

Vývoj hmotnosti komodit odpadů v roce 2014

Osvědčení o úspoře emisí Obcí Jevišovka v roce 2014

Plán svozu odpadů v roce 2017 je ke stažení zde

Sběrný dvůr v Drnholci

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2015

 

Milí třídící občané,
Začátek nového roku je tu a s ním i slevy na poplatcích za uvědomělé nakládání s odpady.
Díky evidenci obsloužených nádob může mít uvědomělý občan slevu až 294 Kč na osobu a občan netřídící odpady 0 Kč na osobu. Předběžnou výši slevy najdete ve svém odpadovém účtu na webu www.mojeodpadky.cz.
Ke konci roku bylo do systému adresného třídění odpadů zapojeno celkem 94 % domácností, přičemž 43 % domácností byla do odpadového účtu připsána nějaká odměna. Proč nezískaly slevu všechny zapojené domácnosti?
1. Některé domácnosti stále nemají potvrzenou inventuru stanoviště a vyplněný odpadový dotazník. Pro výpočet slevy jsou tyto dva formuláře nezbytné. Jednak je třeba souhlasit s podmínkami systému a také je třeba mít ověřené vstupní data, neboli přesně vědět, kdo používá jaké nádoby. Tímto se předejde zbytečným dohadům a nepřesným výpočtům.
2. Některé domácnosti mají příliš velký objem obsloužených popelnic. Jednoduše řečeno slevu, kterou domácnost získala tříděním odpadů, „požralo“ velké množství obsloužených litrů se směsným odpadem. Spousta domácností je zvyklých popelnici se směsným odpadem přistavit ke svozu co každý svoz a to je velká škoda, protože každý výsyp popelnice se platí!
Často slýcháme, že popelnice je cítit a proto se musí pravidelně svážet. V drtivé většině jsme v popelnicích našli kuchyňský bioodpad (slupky od brambor, od banánu atd.), který je původcem zápachu. POZOR – kompostéry nebo hnědé popelnice či kontejnery slouží především pro kuchyňské bioodpady, které dle zákona nemají v popelnicích se směsným odpadem co dělat. Kompostér, hnědá popelnice či kontejner není jen na trávu nebo listí, je především na kuchyňský bioodpad! Kdo poctivě třídí kuchyňský bioodpad, ví, že popelnice nesmrdí a popelnici pak sváží třeba i jen jednou za dva měsíce.
Doporučujeme ke svozu přistavovat pouze plné popelnice, které jsou naplněné odpadem, ze kterého už není možné nic vytřídit.
Dále doporučujeme navštívit svůj odpadový účet na stránkách www.mojeodpadky.cz a zkontrolovat:
a) inventuru stanoviště, zda jsou na stanovišti evidované správné nádoby a osoby, kterým bude přiznána úleva na poplatku,
b) odpadový dotazník, zda jsou vyplněny všechny body a především způsoby snižování produkce odpadů (nezapomeňte dotazník uložit),
c)hodnocení stanoviště, zda se připisují obsloužené nádoby.
Kdo by se nudil, může na Youtube shlédnout 13. Díl pořadu MOJEODPADKY. Je tam pěkně popsaný způsob výpočtu slevy. Pokud by nebylo cokoli jasné, nebojte se zeptat např. prostřednictvím webu MOJEODPADKY sekce „Kontaktujte nás“. Děkujeme, že třídíte odpad!
S pozdravem Ing. Radek Staňka
MOJEODPADKY.cz
Pracovnice STKO spol. s r.o. Mikulov, která má na starosti ISNO : paní Lucie Rážová tel. 736 516 020
email: inso@stko.cz
 

 

 

Vážení uživatelé ISNO,

byl spuštěn nový web www.mojeodpadky.cz pro správu vašich ISNO účtů.
Pro přihlašování prosíme vyplňujte do pole „login“ před číslo popisné předpis ,,jev“ (například jev9999), hesla zůstávají stejná.
Na základě těchto změn prosíme o kontrolu údajů v inventuře stanoviště a registračním formuláři. Skončil také další kvartál a byly vypočteny čtvrtletní bonusy, veškeré hodnocení stanoviště můžete kontrolovat ve svých účtech.

V případě zájmu prosíme nezaregistrované obyvatele o zaslání své e-mailové adresy na níže uvedený kontakt. Budou vám přiděleny přihlašovací údaje.

Pro jakékoliv informace ohledně systému ISNO pište na romana.cvrckova@stko.cz nebo volejte na 736 516 020.
 

Plast z kontejnerů je odvážen pravidelně každé pondělí

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek, 18.7., byl v Drnholci na místě bývalé výkupny kovů otevřen nový sběrný dvůr, do kterého mohou občané oproti předložení občanského průkazu zdarma ukládat následující odpad:
- objemný odpad
- směsný komunální odpad
- bioodpad
- textil, papír, plasty
- dřevo, kovy, sklo
- jedlý olej a tuk
- pneumatiky
- v malém množství stavební suť
- oleje, olejové filtry
- pesticidy
- rozpouštědla
- obaly obsahující nebezpečné látky
- brzdové a nemrznoucí kapaliny
- olověné akumulátory
- zářivky a další odpad obsahující rtuť
- veškeré kompletní elektrospotřebiče

Ukládání odpadů z podnikatelské činnosti bude zpoplatněno.
Sběrný dvůr bude otevřen každé úterý a čtvrtek od 13.00 hod. do 17.00 hod.a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

SD Drnholec: http://stko.cz/sberne-stredisko-odpadu-drnholec.html

 

Inteligentní systém nakládání s odpady Jevišovka