CzechPOINT a ověřování

 

Všechny služby CzechPOINTu a ověřování podpisu jsou Vám k dispozici na obecním úřadě 
v úřední hodiny.

Co je to CzechPOINT
CzechPOINT = Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Je to projekt, který zeštíhluje byrokracii mezi státem a občanem. 
Kontaktní místa CzechPOINT poskytují tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Výpisy z neveřejných evidencí - placené služby
Rejstřík trestů
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Bodové hodnocení osoby
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Registr účastníků provozu MA ISOH

Ceník
Evidence                 Cena za 1. stranu                   Cena za každou další i započatou stranu
Obchodní rejstřík      100,- Kč                                  50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč                                 50,- Kč
Katastr nemovitostí   100,- Kč                                 50,- Kč
Rejstřík trestů            50,- Kč                                     0,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o ověřený podpis doložit

U veřejných evidencí
Zde není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík            IČ subjektu
Živnostenský rejstřík       IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí         Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví


Rejstřík trestů
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.