Obec Jevišovka                                 
Jevišovka 98
691 83 Jevišovka

IČO: 00600172
DIČ:  CZ00600172
Číslo účtu: Česká spořitelna 1381925369/0800
                  Česká národní banka 94-3612651/0710
Telefon/fax: 519519161
Web: www.jevisovka.cz
Adresa datové schránky: mpga2ww

PRACOVNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU :

Pondělí: 7:00 - 11:30   12:00 - 17:00 úřední den
Úterý: 7:00 - 11:30  12:00 - 15:30
Středa: 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00 úřední den
Čtvrtek: 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30
Pátek: 7:00 - 12:00

 

Žádost o informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, lze uplatnit na podatelně Obecního úřadu v Jevišovce. Žádosti o poskytnutí informace lze zasílat na e-mail: starosta@jevisovka.cz, ucetni@jevisovka.cz.

Informace o obci a obecním úřadě lze získat z následujících médií:
webové stránky – www.jevisovka.cz
průběžné vysílání místního rozhlasu
obecní Zpravodaj obce Jevišovka
obecní úřední deska na budově OÚ
telefonicky na tel. 519 519 161
přímo - návštěva obecního úřadu

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu Jevišovka o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou na podatelně obecního úřadu.

Odvolání musí obsahovat:

- jméno, příjmení, adresu

- důvod proti čemu se odvolání směřuje

- čeho se žadatel domáhá (vč. č.j. původní žádosti)

- datum podání odvolání

- vlastnoruční podpis žadatele

Formuláře najdete na stránkách Portálu veřejné správy http://portal.gov.cz/

Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování nákladů spojených s vyhledáváním  a poskytnutím informace 

1. Přímý  materiál
    
- kopírování formátu A4 (jednostr./oboustr.) .......2,00 Kč/3,00 Kč

- tisk na tiskárnách PC černobílé A4...........2,00 Kč /jednostranný, 3,00 Kč/oboustranný
-  opatření technických nosičů  dat CD a DVD individuální kalkulace
2. Odeslání informací žadateli
- náklady na poštovní služby dle sazeb platného sazebníku provozovatele poštovních služeb

3. Přímé mzdy - za mimořádně rozsáhlé vyhledávání

-   první započatá půl  hodina výkonu pracovníka .............zdarma

-   za každou další půl hodinu výkonu pracovníka ............60,- KčUpozornění:

-    obecní úřad může úhradu neúčtovat vůbec nebo její výši vypočtenou podle ceníku přiměřeně  snížit 
-    jestliže bude uspokojení žádosti o informaci vyžadovat úkon, kterému odpovídá příslušná položka přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních  poplatcích , vyúčtuje se žadateli za provedení  úkolu správní poplatek

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016


Obecní úřad

Volební období 2014 – 2018

Starostka obce: Bošiaková Božena, tel. 519519161,mobil 723 128 605, email starosta@jevisovka.cz

Místostarosta obce: Ing. Lukáč Patrik, mobil 724 126 177

Účetní obce: Jindřiška Bošiaková, tel. 519519161, mobil 773 834 019, ucetni@jevisovka.cz
 

Zastupitelstvo

Bošiaková Božena- starostka obce
ing. Lukáč Patrik – místostarosta obce
Vago Michal – zastupitel
Mgr. Smíšek Libor – zastupitel
Mgr. Lukáčová Kristýna – zastupitelka
Tičer Jan – zastupitel
Pluskal Jan - zastupitel

Výbory zastupitelstva obce 2014 - 2018

Finanční výbor
předseda – Vago Michal

členové – Smíšek Libor, Skokanitsch Jiří

Kontrolní výbor
předseda – Smíšek Libor

členové – Tičer Jan, Lukáčová Kristýna

Výbor životního prostředí
předseda – Tičer jan
členové – Lukáč Patrik, Furiš Ladislav

Kulturní výbor

předseda – Lukáčová Kristýna
členky – Radkovičová Jitka, Beštová Dagmar


Redakční rada Zpravodaje Obce Jevišovka

redaktorka - Radkovičová Jitka
zástupce redaktora – Lukáčová Kristýna
člen redakční rady – Bošiaková Božena, Lukáč Patrik

Sbor pro občanské záležitosti

předseda – Bošiaková Jindřiška
členky – Sedláková Lenka, Smíšková Kateřina, Schneiderová Marie, Vršková Božena,
 Plvanová Milada, Beštová Dagmar
 
 

Volební období 2010 – 2014

Starostka obce: Bošiaková Božena, tel. 519519161,mobil 723 128 605, email starosta@jevisovka.cz

Místostarosta obce: Ing. Lukáč Patrik, mobil 724 126 177

Účetní obce: Jindřiška Bošiaková, tel. 519519161, ucetni@jevisovka.cz
úřední hodiny: pondělí a středa - 07 - 17 hod.


Zastupitelstvo

Bošiaková Božena - starostka obce
Ing. Lukáč Patrik - místostarosta obce
Vago Michal - zastupitel
Radkovičová Jitka - zastupitelka, kronikářka
Ladislav Furiš - zastupitel
Šaroun Pavel - zastupitel
Lukáč Miroslav - zastupitel

 

Místně příslušné orgány ve vztahu k orgánu územní samosprávy:

Příslušný finanční úřad  - Finanční úřad, pobočka Mikulov, Gagarinova 1616/9,
692 01 MIKULOV

Příslušný úřad práce - Úřad práce České republiky, pobočka Mikulo, Republikánské
obrany 1584/1, 692 01 Mikulov

Příslušný katastrální úřad -  Kontaktní místo Katastrálního pracoviště Břeclav - V budově Městského úřadu Mikulov je zřízeno kontaktní místo Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav.
Konkrétně se kontaktní místo nachází v kanceláři č. 127, vchod z Kostelního náměstí, tel. 519 444 591. Pracovní doba je každé pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod. Polední přestávka 12,00 – 12,30 hod.

Příslušný soud - Okresní soud v Břeclavi, Národních hrdinů 17/11,
690 02 Břeclav

Příslušná služebna Policie ČR -  Policie ČR obvodní oddělení Mikulov, U Lomu 561,
692 01 Mikulov

Příslušné státní zastupitelství -  Okresní státní zastupitelství Břeclav, pobočka Břeclav,
U Stadionu 2129/2,690 02 Břeclav

Příslušný hasičský záchranný sbor (profesionální) - HZS JMK, pobočná požární stanice
Mikulov, 692 01 Mikulov

Spádová nemocnice - Nemocnice Břeclav, U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

Příslušná pobočka ČSSZ - OSSZ Břeclav,Pobočka Břeclav, Husova 2994,
690 02 Břeclav

Příslušná hygienická stanice - KHS JMK se sídlem v Brně, pobočka Břeclav,
Sovadiniova 450/12, 690 02 Břeclav

Příslušná pobočka SZPI - SZPI Brno, Květná 504/15, 603 00 BRNO-Pisárky

Příslušný celní úřad - Celní úřad pobočka Břeclav, Břetislavova 2955/2,
690 02 Břeclav

Příslušný krajský úřad -  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 B R N O