Sbor pro občanské záležitosti

Organizace zaštítěná Obecním úřadem, která pořádá společenské a kulturní akce převážně pro děti a mládež a také pro seniory. Má 6 členek a podle potřeby dostatek pomocníků. Dobrovolně tak zajišťuje organizaci dětských dnů, setkání občanů ke dni matek, předvánoční posezení pro seniory a podobně.
SPOZ dále zaštiťuje gratulace občanům obce slavícím významná životní jubilea a slavnostní vítání narozených občánků a také občanské pohřby v obci.