Myslivecké sdružení Jevišovka je občanské sdružení se sídlem v obci Jevišovka č. p. 235 v okrese Břeclav na hranicích s Rakouskem. Bylo založeno v roce 2003 a zakládajícími členy byli :

Stanislav Jiří a Ing. Španiel Richard z Drnholce, Marek Antonín, Suparič David a Škrdla Ladislav z Jevišovky a Poler Petr z Přerova (Severní Morava )

V současné době má sdružení celkem 8 členů z toho dva nové členy:
Marek Antonín mladší a Španiel Jan

Dlouhá léta honitba v Jevišovce byla sloučená s honitbou Nový Přerov a také sídlo Mysliveckého družení bylo v Novém Přerově. V době, kdy vznikaly nové honitby, po domluvě členů stávajícího mysliveckého sdružení, byla oddělena honitba v katastru Jevišovky a v roce 2004 bylo založeno nové Honební společenstvo Jevišovka, které svoji honitbu pronajalo na dobu 10 let Mysliveckému sdružení Jevišovka. Honební společenstvo hospodaří na 680 ha honitby, kde je převážně zvěř srnčí, bažanti, zajíci polní, kachny divoké a v menším počtu se vyskytují lišky obecné a honitbou přechází za potravou prase divoké.

V honitbě jsou zbudovaná krmná zařízení a posedy, které se pravidelně opravují a doplňují o nově zbudované. Krmení pro zvěř si myslivecké sdružení zajišťuje ihned po sklizních, převážně z vlastních prostředků a dle možností každého člena mysliveckého sdružení.

Myslivecké sdružení zakoupilo budovu s menším pozemkem. Budovu se podařilo částečně opravit a to jen díky štědrosti našeho člena pana Petra Polera, který dodal bezplatně materiál na opravu a také řemeslníky, kteří budovu rekonstruovali. Vše bez jakýchkoliv nároků. Bohužel je to již několik let a další finanční prostředky naše myslivecké sdružení na další opravy nesehnalo a není schopno tyto opravy budovy dokončit.

Celé hospodaření našeho sdružení velmi záporně ovlivnily povodně v posledních letech, při kterých dochází k velmi velkým škodám mimo jiné na zvěři. Na snůžkách bažantů, narozených mladých zajíčků a srnčat v jarních měsících. V neposlední řadě nám velké škody způsobují vandalové z naší obce a okolí. Ničí myslivecká zařízení, posedy, krmná zařízení a naše sdružení vše ze svých prostředků neustále obnovuje.

Naše myslivecké sdružení by uvítalo mladé občany obce, kteří mají zájem o přírodu, o její ochranu a jsou ochotni se věnovat dobrovolné činnosti vyplývající ze stanov sdružení. Zájemci se mohou přihlásit komukoliv z našeho sdružení.

Škrdla Ladislav, místopředseda MS Jevišovka