V budově obecního úřadu
knihovnice Bc. Dagmar Beštová

Jevišovka 98
691 83 Jevišovka

knihovna@jevisovka.cz

Výpůjční doba
úterý: 15:00 - 17:00
čtvrtek: 15:00 - 17:00

Podrobnější informace na samostatných stránkách knihovny Jevišovka na adrese:
www.knihovnajevisovka.webk.cz

On-line katalog: www.knihovna.jevisovka.cz

 

Hodnocení roku 2016

 

„Kniha není než klíč, jenž otvírá zámek našich vlastních snů" Vladimír Tille

Ráda bych vás tímto citátem uvedla do článku, který nás seznámí s výsledky naší knihovny v roce 2016 v porovnání s ostatními knihovnami Břeclavska. Hodnocení vychází z materiálu Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2016, který vydala Městská knihovna Břeclav, regionální odbor.

Jevišovka se svými 619 obyvateli patří do kategorie obcí od 501 do 1000 obyvatel (celkový počet 25) a je tímto počtem je na 21. místě v regionu Břeclav.
Na konci roku 2016 bylo v knihovně celkem 3 993 svazků knih (22. místo).
Službu knihovny vč. vstupů do e-katalogu využilo celkem 1 018 uživatelů (11. místo).
Knihovna evidovala 77 čtenářů (6. místo) z toho 13 čtenářů do 15 let (16. místo).
Celkem bylo vypůjčeno 2 413 svazků (4. místo).
Z výměnného fondu byly zapůjčeny celkem 3 soubory se 412 svazky knih.
Knihovna nabídla mimo knihy také výpůjčky časopisů, a to výběr ze 11 titulů.
Uživatelé knihovny mohli využít připojení k internetu na 2 stanicích a také 2 iPady pro čtení e-knih nebo využití různých aplikací určených hlavně žákům.
Knihovna již potřetí využila nabídku útvaru regionálních služeb a uvolnila finanční prostředky na nákup knih MěK Břeclav. Z poskytnutých 18 000 Kč na nákup knih knihovna ušetřila 7 705 Kč na rabatu, bylo tak nakoupeno celkem 100 svazků knih s průměrnou cenou 176 Kč za knihu, celková hodnota knih je 25 705 Kč, zaplacená částka pouhých 18 000 Kč Tuto službu knihovna vítá, jelikož cena knih neustále roste.
Výsledky naší knihovny v celookresním měřítku jsou velmi dobré a také z hlediska hodnocení plnění Standardů pro dobrou knihovnu vydaných Ministerstvem kultury naše knihovna splňuje většinu kritérií.
Týdně se půjčuje 6 hodin, a to v úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin a v sobotu od 9 – 10 hodin. Připraveny bývají i jiné aktivity. Knihovna se zaměřila na nejmenší a zve maminky s dětmi na Hýbánky, kde se děti učí básničky, písničky a prohlížejí si říkankové knihy. Těmito aktivitami bychom chtěli přivést maminky a nejmenší děti ke knihám.
Závěrem je však nutno říct, že v naší knihovně, stejně jako ve všech ostatních knihovnách, dochází k poklesu počtu čtenářů, jejich návštěv i výpůjček. Nejsmutnější je pokles dětských čtenářů z loňských 17 na dnešních 13. Je to škoda, a tak bych ráda vyzvala rodiče, aby své děti do knihovny přivedli. Čeká tady na ně řada krásných knih.
Poděkování a blahopřání patří těm opravdovým čtenářům, kteří pravidelně docházejí a knihy se staly nedílnou součástí jejich života. Pořadí nejlepších čtenářů je následující:


Dospělí:
1. MARXOVÁ ŠTĚPÁNKA 157 výpůjček
2. ZIMMERMANNOVÁ ANTONIE 118 výpůjček
2. MRENICOVÁ RŮŽENA 89 výpůjček


Děti a mládež
1. WERNEROVÁ ADÉLKA 41 výpůjček
2. ŠESTÁKOVÁ MARCELA 39 výpůjček
3. ZELEŇÁKOVÁ TEREZA 34 výpůjček

 

Informace o dění v knihovně získáte na webu: www.knihovnajevisovka.webk.cz.
Zde máte možnost také nahlédnout do on-line katalogu a také do svého čtenářského konta.
Dagmar Beštová (knihovnice)

Hodnocení roku 2015

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu.
Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ (Jan Amos Komenský)

Tímto citátem začíná přehled o činnosti knihoven regionu Břeclav za rok 2015.
Statistiky jsou pro mnohé pouhá čísla, ovšem mají svou výpovědní hodnotu a můžeme se porovnávat s jinými knihovnami a obcemi.
Jevišovka se svými 612 obyvateli patří do kategorie obcí od 501 do 1000 obyvatel (celkový počet 25) a je tímto počtem je na 21. místě v regionu Břeclav.
Na konci roku 2015 bylo v knihovně celkem 4 300 svazků knih (16. místo).
Službu knihovny vč. vstupů do e-katalogu využilo celkem 1 125 uživatelů (5. místo).
Knihovna evidovala 78 čtenářů (6. místo) z toho 17 čtenářů do 15 let (13. místo).
Celkem bylo vypůjčeno 2 721 svazků (5. místo).
Z výměnného fondu byly zapůjčeny celkem 2 soubory s 316 svazky knih.
Knihovna nabídla mimo knihy také výpůjčky časopisů, a to výběr ze 12 titulů.
Uživatelé knihovny mohli využít připojení k internetu na 2 stanicích a také 2 iPady pro čtení e-knih nebo využití různých aplikací určených hlavně žákům.
Knihovna již podruhé využila nabídku útvaru regionálních služeb a uvolnila finanční prostředky na nákup knih MěK Břeclav. Z poskytnutých 18 000 Kč na nákup knih knihovna ušetřila 7 505 Kč na rabatu, bylo tak nakoupeno celkem 101 svazků knih s průměrnou cenou 178 Kč za knihu, celková hodnota knih je 25 486 Kč, zaplacená částka pouhých 17 981 Kč Tuto službu knihovna vítá, jelikož cena knih neustále roste.
Výsledky naší knihovny v celookresním měřítku jsou velmi dobré a také z hlediska hodnocení plnění Standardů pro dobrou knihovnu vydaných Ministerstvem kultury naše knihovna splňuje většinu kritérií.
Týdně se půjčuje 6 hodin, a to v úterý a čtvrtek od 16 do 19 hodin.Připraveny bývají i jiné aktivity, ale není o ně zájem.
Závěrem je však nutno říct, že v naší knihovně, stejně jako ve všech ostatních knihovnách , dochází k poklesu počtu čtenářů, jejich návštěv i výpůjček. Nejsmutnější je pokles dětských čtenářů z loňských 25 na dnešních 17. Je to škoda, a tak bych ráda vyzvala rodiče, aby své děti do knihovny přivedli. Čeká tady na ně řada krásných knih.
Poděkování a blahopřání patří těm opravdovým čtenářům, kteří pravidelně docházejí a knihy jseč staly nedílnou součástí jejich života. Pořadí nejlepších čtenářů je následující:

Dospělí:
1. MARXOVÁ ŠTĚPÁNKA 138 výpůjček
2. MRENICOVÁ RŮŽENA 82 výpůjček
3. ZIMMERMANNOVÁ ANTONIE 67 výpůjček

Děti a mládež
1. WERNEROVÁ ADÉLKA 33 výpůjček
2. ZELEŇÁKOVÁ TEREZA 26 výpůjček
3. ŠESTÁKOVÁ MARCELA 22 výpůjček

Informace o dění v knihovně získáte na webu: www.knihovnajevisovka.webk.cz.
Zde máte možnost také nahlédnout do on-line katalogu a také do svého čtenářského konta.
Jitka Radkovičová (knihovnice)