Okénko pro začínající rybáře


V Jevišovce už nějaký ten rok funguje rybářský kroužek mladých rybářů, který zaštiťuje MO MRS Mikulov. Vedoucím kroužku jsem já, Patrik Lukáč. S dětmi se scházíme zhruba jednou, a když je více času, i dvakrát do měsíce. První kroužek bývá většinou koncem dubna, kdy hlavně informuji mladé rybáře o rybářských závodech, které každoročně pořádá již zmiňovaná organizace MO MRS Mikulov jen pro své nejenom dospělé rybáře. Závody se většinou konají počátkem května o sobotě. Závod začíná v 6hod a končí ve 12hod, hodnotí se každá ulovená ryba. Startovné je pro mladé rybáře zdarma včetně dopravy, která je zajištěna pro všechny zájemce. Každý rybář, i když nic neuloví je hodnocen nějakou drobnou cenou a pro ty lepší, umístěné na předních místech čekají zajímavé ceny od prutů, navijáků až po vlasce, třpytky apod.
Každý rok se snažím děti brát na dva až tři dny do Bulhar, kde měla organizace svoji chatu. Ta bohužel loni byla nějakým žhářem zapálena a celá do základu shořela, ale pro nás to nebyla až tak velká překážka a s dětmi jsme se přesto vydali na prázdninový pobyt do Bulhar pod stan. Chytli jsme docela zajímavé úlovky, což mohou potvrdit přímí úcastnící výletu. Letos se organizaci podařilo sehnat dvě maringotky a umístit je na místo po vyhořelé chatě a také nám, kroužku Jevišovky a Drnholce, zajistilo celotýdenní rezervaci tohoto provizorního ubytování pro mladé rybáře. Na “chatě” naštěstí není elektřina a tudíž se můžeme věnovat jen a jen rybaření, ztrácíme pojem o problémech všedního života a užíváme si pohodu a klid v přírodě.
Výše zmiňované akce závody a chata se konají každoročně už řádku let. V průběhu roku, pokud mi to čas dovolí, vyrážíme s dětmi za poznáním okolních revírů. Jezdíme většinou na kolech do Hrušovan nad Jevišovkou, kde jsou dvě zajímavé lokality a pak na přehradu do Drnholce, ale nezapomínáme ani na naše místní vody.
S dětmi jsme letos na jaře také pomáhali spolu s Tělovýchovnou Jednotou a s dobrovolníky z řad občanů obce uklízet nepořádek kolem cyklostezek a ve vrbovém háji u Vodnice, kde jsme společně zasázeli i vrbové řízky.
Proč jsem se vlastně rozhodl napsat alespoň v kostce těchto pár řádků o mladých začínajících rybářích? Když mě oslovil Honza Mrenica, který se odstěhoval toho času zpět do Drnholce a převzal tamní kroužek a bohužel už neměl toliko času vést oba dva, kývl jsem na nabídku převzít kroužek z Jevišovky. Na začátku nás bývalo asi jedenáct, bohužel postupem času, se někteří rybáři odstěhovali jinam, další nám dorostli do mládežnické kategorie, teď jsou někteří dokonce i dospělci. Nyní nás je asi šest, z toho letos bude dvěma šestnáct a přejdou do mládežníků. Prosím tedy rodiče a děti, pokud máte zájem se stát mladým rybářem není nic jednoduššího než za mnou přijít popř. mi zavolat (telefon najdete na webových stránkách obce) a dohodnout se co a jak je třeba zařídit aby se mohlo dítě stát rybářem. Pokud budete mít někdo jiné nápady ohledně kroužků i z řad dětí, nebojte se za mnou přijít a prodiskutovat vaši ideu.


Petrův zdar Patrik Lukáč

 

DYJE 6 Věstonická nádrž

Na revíru Dyje 6,Věstonická nádrž, která je vyhlášena přírodní rezervací, je pověřena výkonem rybářského práva firma Rybníkářství Pohořelice a.s.. Je zde umožněn sportovní rybolov na vyhrazené části jižní obvodové hráze. Sportovní rybolov je povolen od 1.4 do 31.10., a to pouze na povolenky vydané Rybníkářstvím Pohořelice a.s. Prodej povolenek je zajištěn přímo na místě v buňce u rybářské základny zpracovny ryb Mušov. Pro revír je vydán rybářsky řád, který obdrží každý lovec a je povinen se jím řídit.Ceník povolenek

cena povolenky Dyje 6 cena povolenky MRS

-denní 200,- Kč denní 135,- Kč

-denní mládež 85,-Kč, týdenní 335,- Kč

-týdenní 700,- Kč, měsíční 585,- Kč

-týdenní mládež 340,- Kč roční 735,
- Kč
Možnost platit i v EUR (dle aktuálního kursu)


Všichni rybáři musí vlastnit rybářský lístek. Bez něj jim povolenka nebude vystavena !!!
-denní pro cizince 400,- Kč *
-týdenní pro cizince 1000,- Kč *
-roční pro cizince 5000,- Kč *

*MOHOU SI ZAKOUPIT I NEČLENOVÉ

Prodej povolenek :
 Zdeňka Janíčková, Příční 40, 693 01 Strachotín,
telefon : +420 777 683 237
nebo Patrik Lukáč, tel. 724 126 177
 

 

461 026 DYJE 7 Mušovská nádrž

MRS Brno, 22.4 km, 530.0 ha

Hospodář. činnost MRS Brno

lov MO Mikulov

Od tělesa hráze Mušovské nádrže až po státní hranici u Nového Přerova.

Zákaz lovu v úsecích (označeno tabulemi):

- v odvodňovacích kanálech kolem přehrady

- z hráze tvořící silnici Brno-Mikulov a silnici Pasohlávky-Brod nad Dyjí

- v prostoru označeném bójemi, kde uživatel revíru provádí hospodářskou těžbu ryb

- v prostoru od státní silnice Mikulov-Brno po vývaziště lodí Povodí Moravy s. p. (celoročně)

- v prostoru kotvení výletní lodě (na každou stranu v délce 20 metrů pobřežní linie) v období od 1. 7. do 31. 8.

- v areálu kempu Merkur na břehové linii rybářského revíru 461 026 DYJE 7 v úseku přilehlém k Malé laguně (revír DYJE 7B) v období od 1. 7. do 31. 8.

- v oploceném areálu Jachtclubu v k. ú. Pasohlávky (celoročně)

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem porušovat kamenné opevnění přemísťováním jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst. Rovněž je zakázáno rozdělávání ohňů na asfaltovém opevnění. Při rybolovu na bočních hrázích ze sypaného lomového kamene mohou rybáři při lovu sedět pouze na koruně hráze. Z návodního svahu mohou provádět vylovení ryb nebo při rybolovu stát. Na úseku silnice Pasohlávky-Brod nad Dyjí je povolen lov z betonových stupňů. Zákaz přechovávání ulovených ryb v odvodňovacích kanálech kolem nádrže. Zákaz instalace bójek, kromě bójek sloužících k lovu dravých ryb (viz lov ryb na bójku).

Lov z loděk povolen.

Povoleno zavážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva.
Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm, candáta 50 cm.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, 

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb.

Přehrady
Vodní dílo Nové Mlýny bylo vybudováno v letech 1975 - 1988 v oblasti soutoku řek Dyje, Jihlavy a Svratky na ploše 3 226 ha. Novomlýnské nádrže se skládají ze tří vodních nádrží, z nichž první (Mušovská) a třetí (Novomlýnská) slouží k rekreaci a druhá (Věstonická) je ornitologickou rezervací. Významným rekreačním centrem Novomlýnských nádrží je především areál kempu ATC Merkur Pasohlávky. Novomlýnské nádrže poskytují kromě rekreace turistům řadu dalších možností pro strávení příjemné dovolené např. surfování, jachting, tenis, volejbal, kulturní vyžití (letní kino, taneční večery atd.). Tato oblast se stala jednou z nejvýznamnějších rybářských lokalit celé jižní Moravy. V okolí Novomlýnských nádrží se nachází rovněž řada archeologických nalezišť. V okolí těchto nádrží jsou ideální podmínky pro pěstování vinné révy a ovocnářství, což je rovněž významným rysem této oblasti.

Více na http://www.musov.info/info/rybareni-dyje567