Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR
Chorvatský dům
Jevišovka 1
691 83 Jevišovka
sdruzeni.chorvatu@gmail.com
IČ: 15545610

www.moravstichorvati.cz 
tel. +420 608 707 971

https://soundcloud.com/koplenka/mezi-nami-cro-plus-cd-o-106-pisne-moravskych
-chorvatu

https://soundcloud.com/koplenka

Kiritof 2012 - Hrvatske novine

 

JUBULEJNÉ 20.STRETNUTIE CHORVÁTOV V JEVIŠOVKE

Malé ale významné jubilejné 20. stretnutie Chorvátov v Jevišovke, ktoré sa uskutočnilo 4.septembra 2011, bolo veľkolepou spomienkou na príchod Chorvátov na toto teritórium v období 16.storočia. Viac ako 2O generácií sa vystriedalo a predsa podnes je počuť od potomkov starú chorvátsku reč, čo iste možno považovať za malý jazykový zázrak. Ako jeden z početnej skupiny slovenských Chorvátov som sa zúčastnil všetkých doterajších stretnutí a v živej pamäti mi zostali prví organizátori a najmä Nina Opluštilová, ktorá po ťažkej chorobe opustila naše rady. Jej myšlienka, oživiť chorvátske tradície na báze týchto stretnutí, dať príležitosť stretnúť sa bývalým občanom tejto ale i okolitých obcí s občanmi chorvátskeho pôvodu, navštíviť ich pôvodné rodisko, ktoré museli násilne opustiť, sa stala základným mottom všetkých stretnutí.
V porovnaní s predchádzajúcimi stretnutiami, možno toto dvadsiate označiť za mimoriadne úspešné a to bohatosťou programu, najväčšou účasťou a tiež prvými ukážkami vystavených exponátov v novobudovanom Chorvátskom múzeu. Iste k tejto úspešnosti prispelo i ďalšie jubileum a to 80. výročie vysviacky miestneho kostola a samozrejme prekrásne letné počasie. To všetko by nestačilo, nebyť naozaj obetavých nových predstaviteľov Združenia občanov chorvátskej národnosti a to súrodencov Kopřivových, vnučky a vnuka jedného z obetavých chorvátskych potomkov, Jožina Schneidera. Táto mladá dvojica mimoriadne nadaných a vzdelaných občanov Jevišovky dokázala získať ďalších spolupracovníkov, dobrovoľníkov pre tieto národnostné aktivity, nadviazať na snahy predchádzajúcich funkcionárov, pokračovať v úspešnej spolupráci s obecným zastupiteľstvom v Jevišovke, ktorému patrí úprimné a srdečné poďakovanie za všestrannú pomoc pri organizovaní obnovy pamätníkov v obci , aj miestneho cintorína, ktorý je najpresvedčivejším dôkazom o Chorvátoch , ktorí niekoľko storočí zveľaďovali Jevišovku / predtým Frelichov/..
Z kvalitne pripraveného bohatého programu treba spomenúť slávnostnú Svätú omšu, ktorú celebroval Mgr.Branko Kornfeind z Neudorfu za doprovodu svojej tamburášskej skupiny rovnako z Neudorfu, sprievod k pamätníkom a na miestny cintorín, kde bol obnovený pamätník významnému maliarovi Otakárovi Ružičkovi, ktorý namaľoval niekoľko desiatok významných obrazov z prostredia a života Chorvátov v Jevišovke a okolí. Ďalej to bolo otvorenie výstavy exponátov v Chorvátskom múzeu a následne sprievod účinkujúcich vo folklórnom programe, kde na čele sprievodu bola živá koza ako určitý symbol pôvodných miestnych osláv. V rámci folklórneho programu vystúpili aj dva súbory z Devínskej Novej Vsi a to GRBARČIETA a ČRIP. Program pokračoval ľudovou veselicou pri dychovej hudbe, dobrom víne , burčiaku, dobrých moravských koláčoch a mäsitých pochúťkach.
Byť účastníkom tohto podujatia je naozaj veľkou cťou a osobitným zážitkom na dlhé roky. Svedčí o tom i prítomnosť veľvyslanca Chorvátskej republiky v Prahe, zástupcov okresu Břeclav, cirkevných hodnostárov a obecných funkcionárov na čele so starostkou obce, ktorej sa treba osobitne poďakovať za morálnu a materiálnu pomoc pri organizovaní tohto podujatia. Treba si len želať, aby myšlienka, ktorá sa zrodila pri 35O. výročí príchodu Chorvátov na toto teritórium t.j. v roku 1934, keď prebehli oslavy vo všetkých 3 obciach a to v Dobrom Poli, v Novom Přerove a v Jevišovke, bola i naďalej stále živá, aby sa zachovalo kultúrne dedičstvo pre súčasnú i budúce generácie. Aby sa i naďalej rozvíjala dobrá spolupráca so slovenskými Chorvátmi. Na záver treba spomenúť, že na oslavách v roku 1934 sa zúčastnil i spevácky súbor z Devínskej Novej Vsi, ktorý mal v repertoári i niekoľko pôvodných chorvátskych pesničiek a táto tradične dobrá spolupráca sa zachovala až do dnešných dní. Treba už len pogratulovať organizátorom tohto prekrásneho podujatia a zaželať do budúcnosti veľa tvorivých nápadov a kopu dobrovoľníkov, bez ktorých sa takéto akcie len ťažko organizujú. Srdečná vďaka za osobné pozvanie.

Doc.Ing.Juraj Cvečko, CSc., účastník všetkých doterajších stretnutí a predseda
Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku
v rokoch 1990-2010