Hlášení místního rozhlasu ze dne 6. února 2016

7. Únor 2016

1/ Firma E.ON Distribuce, a.s. oznamuje odběratelům že v pondělí 8. a ve středu 10. února bude vypnutá část obce napájená z těchto trafostanic. V pondělí trafostanice Sklepy, Hřbitov a škola a ve středu trafostanice Hřbitov a Sklepy. Důvodem je probíhající výměna stožárů vysokého napětí.
Firma E.ON děkuje odběratelům za pochopení.

2/ E.ON Česká republika,s.r.o. oznamuje občanům že od 9.2.2016 bude v obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Žádáme všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně napsali výrobní číslo a stav měřidla na lístek s adresou na dveře domu. Připravte si také stavy elektroměrů ze sklepů, garáží, staveb a pod. Lístky se stavy můžete také odevzdat na OÚ. Za maximální vstřícnost předem děkujeme všem občanům. 

Výluky na trati Břeclav – Znojmo

2. Únor 2016

Hlášení místního rozhlasu ze dne 2. února 2016

2. Únor 2016

1/ Firma E.ON Distribuce, a.s. oznamuje odběratelům, že ve středu 3. února v době od 7,30 do 15,30 hodin bude vypnutá část obce napájená z trafostanice Sklepy, Hřbitov a Škola. Důvodem je probíhající výměna stožárů vysokého napětí.
Také v příštím týdnu a to v pondělí 8. a ve středu 10. února bude vypnutá část obce napájená z těchto trafostanic. V pondělí trafostanice Sklepy, Hřbitov a škola a ve středu trafostanice Hřbitov a Sklepy.
Firma E.ON děkuje odběratelům za pochopení.

2/ Kamenictví DaG oznamuje občanům, že nabízí možnost objednávky na veškeré kamenické práce.
Firma nabízí:
-kompletní nové náhrobky z kvalitních zahraničních materiálů
-kompletní renovace starých pomníků
-čistění, broušení a ZDARMA impregnace kamene
-sekání, zlacení, stříbření a obnova nápisů
-veškeré kamenické práce dle vašeho přání
-prodej náhrobních doplňků - lampy, vázy, křížky, drtě aj.
Poradit popřípadě objednat si můžete za každého počasí v pátek 5.2.2016
od 11.00 do 11.30hod. na místním hřbitově.

3/ Místní knihovna připomíná čtenářům, že dnes od 16 do 19 hodin je pravidelné půjčování knih. Od ledna je také možnost znovu vyřídit si registraci v knihovně a uhradit registrační poplatek, který také v tomto roce je symbolický. Děti, studenti a důchodci uhradí 30 Kč na rok a dospělí čtenáři 50 Kč na rok. Přijďte do knihovny a vyměňte si přečtené knihy za nové.
 

Hlášení místního rozhlasu ze dne 1. února 2016

1. Únor 2016

1/ Firma E.ON Distribuce, a.s. oznamuje odběratelům, že ve středu 3. února v době od 7,30 do 15,30 hodin bude vypnutá část obce napájená z trafostanice Sklepy, Hřbitov a Škola. Důvodem je probíhající výměna stožárů vysokého napětí.

2/ Oznamujeme občanům, že z důvodu nemoci není přítomná účetní obce a provoz úřadu je omezený. V nutném případě volejte starostku 723 128 605.
 

Informace

21. Leden 2016

V rámci projektu Revitalizace slepého ramene byl postaven přechodový dřevěný můstek v části před vrbovnou u Drnholeckého luhu.
Záměrem obce je udržovat tuto vycházkovou trasu podél pravého břehu ramene až k novému můstku a kolem vrbovny na polní cestu, která vede k silnici za novou lokalitou. Můstek byl zhotoven a nainstalován firmou KAVYL Mohelno. Věřím, že bude sloužit všem občanům naší obce při vycházkách v krásné přírodě kolem slepého ramene.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

14. Leden 2016

Firma E.ON Distribuce, a.s. oznamuje odběratelům přerušení dodávky elektrické energie z důvodu výměny sloupů vysokého napětí.
Dne 3.2. 2016 od 7,30 do 15,30 bude vypnutá část obce napájená z trafostanice Škola, Hřbitov, Sklepy
Dne 8.2. 2016 od 7,30 do 15,30 bude vypnutá část obce napájená z trafostanice Hřbitov, Sklepy, Škola a trafostanice FVE Jevišovka
Dne 10.2. 2016 od 7,30 do 15,30 bude vypnutá část obce napájená z trafostanice Hřbitov a Sklepy

Více informací naleznete na úřední desce Obce Jevišovka.

Tříkrálová sbírka 2016

11. Leden 2016

V neděli 10. ledna navštívili naše domácnosti koledníci Tříkrálové sbírky 2016 pořádané Charitou České republiky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat koledníkům a to rodině Petra Marxe, kteří nezištně věnovali čas a obešli celou obec.
Dále bych chtěla poděkovat všem dárcům za celkem vybranou částku 12 717 Kč (v roce 2015 bylo vybráno 12 691 Kč).
Celá částka byla vložena na účet Charity ČR a věřím, že pomůže potřebným.

V Jevišovce dne 11. 1. 2016 starostka

Pozvánka

9. Leden 2016

Pozvánka

7. Leden 2016

Finanční správa

7. Leden 2016

Hlášení místního rozhlasu ze dne 4. ledna 2016

4. Leden 2016

1/ Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo asistent pedagoga na poloviční úvazek tj. 20 hodin týdně. Požadujeme středoškolské vzdělání, kurz pro asistenty pedagoga vítán. K žádosti o zaměstnání připojte životopis a žádosti zašlete do 11. ledna 2016 písemně na adresu školy nebo e-mailovou adresu školy. V pracovní dny lze přinést žádost osobně  do kanceláře ZŠ Drnholec v době od  8.00-12.00 hodin.
2/ Vedení Hotelu Drnholec hledá zájemce o práci číšník/servírka do restaurace v Hotelu Drnholec. Pracovní doba a odměna dle dohody. Zájemci ať se hlásí na recepci hotelu v Drnholci nebo na tel. čísle 519519307.

3/ Zveme občany naší obce na novoroční koncert v kostele sv. Oldřicha v Novosedlech. V sobotu 9. ledna v 17 hodin si můžete vyslechnout vánoční klenoty duchovní hudby Jakuba Jana Ryby v podání sólistů a Dómského smíšeného sboru Brno. Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.

4/ Obecní úřad upozorňuje občany, že povinné poplatky pro rok 2016 zůstávají beze změny. Poplatek za psa je 80 Kč na rok, za dalšího 100 Kč za rok. Poplatek je splatný do 31. března 2016.
Poplatek za odpad je ve výši 420 Kč za osobu na rok a také za nemovitost na rok. Poplatek bude možné uhradit od 1. února do 30 června 2016, v průběhu měsíce ledna budeme znát slevy na poplatku za odpad pro uživatele systému ISNO.

5/ Oznamujeme občanům, že v neděli 10. ledna navštíví naše domácnosti koledníci Tříkrálové sbírky. Se zapečetěnou kasičkou budou obcházet domácnosti od 9 hodin než projdou celou obec. Věřím, že je uvítáte a přispějete do této sbírky pořádané oblastní charitou Břeclav. Přispět lze také dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777. Cena SMS je 30 Kč, z toho Charita obdrží 28,50 Kč. Předem děkuji koledníkům a také občanům, kteří chtějí pomáhat.
 

PF 2016

22. Prosinec 2015

Hlášení místního rozhlasu ze dne 21. prosince 2015

21. Prosinec 2015

1/ MUDr. Pekař oznamuje rodičům svých pacientů, že ve středu 23. 12. bude ordinovat jen do 13 hodin.Pondělí 28. 12. a středa 30. 12.   ordinace v Novosedlech  od 8:00    do    12:00 hod
Úterý  29.  12.   v Dolních Dunajovicích    od   8:00   do   12:00 hod
Čtvrtek  31. 12.   bude mít dovolenou.

2/ Obec Jevišovka spolu se Sborem pro občanské záležitosti vás zve na
Předvánoční posezení s našimi staršími občany „seniory“.
Sejdeme se v příjemném prostředí našeho kulturního domu v pondělí 21. prosince ve 14 hodin.
Kulturní program si pro vás připravily děti z naší mateřské školky a my pro vás připravíme občerstvení pro příjemné posezení u vánočního stromečku.
Přijďte strávit příjemné chvíle se svými sousedy a přáteli „dokud to jde“.

3/  Dr. Hortvíková,  bude mít dovolenou v úterý 29. 12. 2015. Zastupuje gynekologická ambulance poliklinika Břeclav, Bří Mrštíků 38, tel. číslo 519 303 231.

4/ TJ Jevišovka připravuje pro příznivce stolního tenisu na Štěpána 26. 12. od 14 hodin pohodový turnaj čtyřher pro všechny zúčastněné a 31. 12. od 9,30 hodin Silvestrovský turnaj ve stolním tenise.
Všichni jste srdečně zváni do kulturního domu v naší obci.

5/ Zveme občany naší obce na Novoroční koncert v kostele sv. Oldřicha v Novosedlech. V sobotu 9, ledna v 17 hodin si můžete vyslechnout vánoční klenoty duchovní hudby Jakuba Jana Ryby v podání sólistů a Dómského smíšeného sboru Brno. Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.

6/ Obecní úřad oznamuje občanům, že od 22. 12. bude účetní obce čerpat dovolenou. Přítomna bude 30.12.2015 od 8 do 15 hodin. V naléhavém případě volejte starostku, popř. místostarostu.  

Kotlíkové dotace pro občany mikroregionu

16. Prosinec 2015

Operační program životního prostředí prostřednictvím Jihomoravského kraje připravuje výzvu k podávání žádostí o „kotlíkové dotace“. O tuto dotaci může požádat vlastník rodinnného domu, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (např. zateplení střechy, oprava nebo zateplení fasády, dílčí výměna oken, výměna vstupní a balkonových dveří, atd.). Dotace bude poskytována ve výši 70% - 85% (max. 127 500 Kč) na jeden projekt. Dotaci lze poskytnout na: kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody, mikro energetická opatření. Způsobilé výdaje by měly zahrnovat projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací zařízení či úpravou otopné soustavy, realizace mikro energetikých opatření, služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti mikroenergetických opatření, náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nových zařízení do užívání. Výzva k podávání žádostí o dotace bude vyhlášena v lednu – březnu 2016.

Bližší informace a poradenství ke zpracování žádosti o dotaci občanům mikroregionu Hrušovansko poskytneme v kanceláři mikroregionu Hrušovansko v Hrušovanech n. J. každé 1. a 4. úterý (mimo 26. 1. 2016) od 14.00 – 16.00 hodin (leden - březen).

dotazník

Jitka Jirků
mikroregion Hrušovansko
 

Hlášení místního rozhlasu ze dne 15. prosince 2015

15. Prosinec 2015

1/ Společnost HTS Novosedly zve všechny děti, rodiny a příbuzné na divadelní představení
„Kamarádi nacvičených scének“, které se koná dne 18. prosince od 16,30 do 17,30 hodin v obecním sále v Březí u Mikulova. Vstupné je dobrovolné a výtěžek ze vstupenek půjde na Sdružení SOS dětské vesničky.

2/ Obec Jevišovka spolu se Sborem pro občanské záležitosti vás zve na
Předvánoční posezení s našimi staršími občany „seniory“.
Sejdeme se v příjemném prostředí našeho kulturního domu v pondělí 21. prosince ve 14 hodin.
Kulturní program si pro vás připravily děti z naší mateřské školky a my pro vás připravíme občerstvení pro příjemné posezení u vánočního stromečku.
Přijďte strávit příjemné chvíle se svými sousedy a přáteli „dokud to jde“.

3/ Místní knihovna připomíná čtenářům, že dnes od 16 – 19 hodin je pravidelné půjčování knih. Knihovna v době vánočních svátků bude otevřená 22. a 29. prosince od 16 – 19 hodin. Od 5. ledna v dobu obvyklou.

4/ Firma Jaroslav Veselý, oznamuje že 15.12 tj.v úterý od 15,00 -  15,15 hod. u  Jednoty prodej živých ryb, vajec.
Kapr I. 80,-Kč / kg, kapr výběr 90,-Kč, Amur 100,-Kč, Tolstolobik 58,-Kč, Pstruh duhový 150,-Kč. Vejce z drůbežárny Pohořelice cena dle velikosti. Víno sudové 1lt za 50,-Kč. 
Na požádání rybu zabijeme zdarma.

5/ MUDr. Janošková oznamuje, že v pátek 18.12.2015 nebude v Novosedlech ordinovat. Zastupuje  MUDr. Pavelka v Drnholci. 
 

Pozvánka

15. Prosinec 2015

Nabídka práce

10. Prosinec 2015

Hlášení místního rozhlasu ze dne 4. prosince 2015

4. Prosinec 2015

1/ Hostinec U Ondrů v Drnholci zve všechny na Zvěřinové speciality, které budou připravovat ve dnech od 3. -. 5. prosince 2015.

2/ Místní vinaři zvou občany na zabijačkové speciality a svařená vína. Akci připravují na sobotu 5. prosince od 10 hodin v areálu za kulturním domem. Všichni jste srdečně zváni.

3/ Obec Jevišovka se zapojila do 5. ročníku „Česko zpívá koledy“, kdy ve stejnou dobu bude zpívat celé Česko.
Přijďte si zazpívat pod vánoční strom ve středu 9. prosince v 18 hodin společně a zapojit se tak do celorepublikového zpívání. Kolik „zpěváků“ z naší obce se zapojí do celorepublikového zpívání?
Koledy se budou zpívat v následujícím pořadí:
1) Nesem Vám noviny
2) Narodil se Kristus Pán
3) Půjdem spolu do Betléma
4) Jak jsi krásné, neviňátko
5) Pásli ovce Valaši

Horké nápoje budou zajištěny.

Srdečně zve Kulturní výbor obce Jevišovka ve spolupráci s regionálními deníky.
Více na www.ceskozpivakoledy.cz

Pozvánka

4. Prosinec 2015

Pozvánka

1. Prosinec 2015

Hlášení místního rozhlasu ze dne 1. prosince 2015

1. Prosinec 2015

1/ TJ Jevišovka oznamuje svým příznivcům, že ve středu 2. 12. 2015 od 18 hodin se odehraje v místním kulturním domě mistrovské utkání okresního přeboru IV. Třídy ve stolním tenisu mezi TJ Jevišovka D a TJ Klobouky. Přijďte povzbudit hráče.

2/ Hostinec U Ondrů v Drnholci zve všechny na Zvěřinové speciality, které budou připravovat ve dnech od 3. -. 5. prosince 2015.

3/ Místní vinaři zvou občany na zabijačkové speciality a svařená vína. Akci připravují na sobotu 5. prosince od 10 hodin v areálu za kulturním domem. Všichni jste srdečně zváni.

4/ Místní knihovna oznamuje občanům, že dnes od 16 do 19 hodin je pravidelné půjčování knih.
V současné době knihovna nabízí zdarma vyřazené knihy.

 

Hlášení místního rozhlasu ze dne 19. listopadu 2015

19. Listopad 2015

1/ Městský úřad Mikulov oddělení občanských průkazů a cestovních pasů oznamuje občanům, že v době od 15. prosince do 31. prosince 2015 nebude možné podat žádost ani předat občanské průkazy a cestovní pasy se strojově čitelnými údaji.

2/ Zítra, 20. listopadu v 8.30 hodin do naší obce přijede prodejna ekopaliv - dřevěných briket, pelet a štípaného dříví. Prodej se uskuteční na parkoviště u Jednoty od 8.30 hodin.
Prodejná se zdrží 1,5 hodinu

3/ Místní knihovna připomíná čtenářů, že dnes od 16 – 19 hodin je pravidelné půjčování knih.
Vyzývá čtenáře, kteří delší dobu knihovnu nenavštívili, aby přišli alespoň vrátit vypůjčené knihy.
 

Pozvánka

18. Listopad 2015

Pozvánka

11. Listopad 2015

Oznámení

9. Listopad 2015

Oznamujeme občanům, že se v příštím roce uvolní jeden nájemní byt 3+1 v naší obci.
Zájemci o pronájem se o podmínkách mohou informovat na obecním úřadě.

ČR Brno

8. Listopad 2015

Mateřská škola

2. Listopad 2015

Děti i paní učitelky v naší mateřské školce se mohou radovat z nového vybavení třídy. Pěkný a účelový nábytek vybraly paní učitelky a na nákup přispěla také naše obec. Věřím, že se dětem líbí celkem nová třída a budou se zde cítit dobře.

Fotogalerie

Práce

21. Říjen 2015

Drakiáda

20. Říjen 2015

V sobotu 17. 10. se sešla na fotbalovém hřišti řada rodičů s dětmi a za takřka bezvětrného počasí pouštěli draky nejrůznějších tvarů a velikostí. Letos byla účast nižší než v předchozích letech, ale ti co přišli si to náramně užili. Fotogalerie to potvrzuje. Poděkování Ondrovi Mrenicovi, Katce Smíškové a Božence Bošiakové za pěkné odpoledne.
 

Pozvánka

10. Říjen 2015

Pozvánka

15. Září 2015

Pozvánka

15. Září 2015

 

Oznámení k povinnosti ořezu nebo odstranění dřevin

9. Září 2015

Na základě zákona č. 458/2000 platí pro vlastníky a uživatele nemovitostí (pozemků) povinnost odstranění nebo ořezu dřevin, ohrožujících bezpečný chod elektrizační soustavy.

Více zde
 

24. Srpen 2015

Pozvánka

18. Srpen 2015

Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR Vás srdečně zve na 24. ročník chorvatského kulturního dne- Kiritof 2015, který se bude konat v neděli 6.září 2015. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý kulturní program, v rámci kterého vystoupí české i zahraniční folklórní soubory. Občerstvení zajištěno.

Pozvánka ke stažení

Pozvánka

18. Srpen 2015

E.ON

9. Srpen 2015

Informace

7. Červenec 2015

Pozvánka

5. Červenec 2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

26. Červen 2015

Od 24. 6. 2015 platí Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek na některých veřejných prostranstvích. Tato vyhláška je již zveřejněna na webu obce.

SPOZ oznamuje

18. Červen 2015

Pozvánka

8. Červen 2015

Pozvánka

27. Květen 2015

Výluka na trati z důvodu oprav železničního mostu v Jevišovce

25. Květen 2015

MDD

18. Květen 2015

Inzerce

16. Květen 2015

Pozvánka

6. Květen 2015

V Jevišovce položí základní kámen Muzea moravských Chorvatů

29. Duben 2015

Ve čtvrtek 30.4.2015 bude ve 14 hodin slavnostně položen základní kámen nově budovaného Muzea moravských Chorvatů, které vzniká v Jevišovce. Slavnostní tak započne náročná rekonstrukce objektu bývalé fary, v němž má muzeum vzniknout. Česko-chorvatský projekt se dočkal podpory ze strany české i chorvatské vlády. Slavnosti se účastní ministr Jiří Dienstbier a chorvatská velvyslankyně Ines Troha Brdar.
„Plány vybudovat v Jevišovce chorvatské muzeum jsou již velmi staré. V roce 2007 koupila chorvatská vláda v Jevišovce dům, bývalou faru, za účelem vybudovat v něm místo, které bude připomínat mnohasetletou přítomnost Chorvatů na jižní Moravě. Česká vláda tehdy přislíbila, že zajistí finanční prostředky pro náročnou rekonstrukci starého domu, trvalo však dlouhých osm let, než k tomu skutečně došlo,“ vysvětluje Jan Kopřiva, předseda Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, složitou cestu k rekonstrukci. „Jsme velmi rádi, že v loňském roce vláda konečně dostála svému slovu a projekt podpořila. Velký dík patří pánům ministrům Dienstbierovi a Hermannovi, kteří si věc vzali za svou,“ dodává Kopřiva.
Projekt vybudování muzea je rozdělen do dvou etap. V letošním roce bude rekonstruována stará budova. V jejím přízemí vznikne expozice věnující se minulosti i současnosti chorvatské menšiny na Moravě, v podkroví zázemí muzea. „Stojíme před velkým úkolem připravit expozici tak, aby oslovovala co nejširší spektrum návštěvníků. Naším cílem je vytvořit ne vitrínkové muzeum, ale živé, interaktivní místo, kde si přijdou na své jak ti, kteří o Chorvatech na Moravě nikdy nic neslyšeli, tak také ti, kteří budou například pátrat po osudech své rodiny,“ vysvětluje Kopřiva. Muzeum by se nadto mělo stát také místem setkávání a prostorem pro realizaci různých kulturních projektů. Za tím účelem bude ke stávajícímu objektu v následujícím roce přistavena nová budova.
Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, které zastupuje chorvatskou menšinu v České republice a je realizací projektu pověřeno, se také s prosbou obrací na všechny, kteří mají doma jakékoliv dokumenty, svědčící o přítomnosti Chorvatů na Moravě. „Zajímají nás staré fotografie, dokumenty, listiny, jakékoliv předměty denní potřeby nebo i kroje. Cílem je zmapovat kulturní a historické dědictví Chorvatů tak podrobně, jak jen to půjde,“ uzavírá Kopřiva.
Kontakt:
Mgr. Lenka Kopřivová, místopředsedkyně Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR
776 699 862
koplenka@gmail.com
www.moravstichorvati.cz

Pozvánka

28. Duben 2015

Pozvánka

28. Duben 2015

Ukliďme Česko

22. Duben 2015

V sobotu 25. dubna 2015 se zapojí také naše obec a spolu s ní dobrovolníci a uklidíme skládky odpadů podél cesty od hlavní silnice 
Hrušovany nad Jev.- Drnholec 
směrem k sadům a vinohradům.
Sraz účastníků je v 9,00 hodin u kapličky sv. Urbana.

Pokud nemáte dopravu, přijďte v 8,30 h k obecnímu úřadu.
Věřím, že se zapojí občané a pomohou uklidit okolí naší obce.
 

VI. výstava vín v Jevišovce

20. Duben 2015

V sobotu 18. dubna jsme měli možnost zúčastnit se 6. ročníku koštu vín v Jevišovce, kterou připravila Základní organizace ČZS Vinaři Jevišovka. Již na degustaci, která byla 11. dubna bylo hodnoceno celkem 385 vzorků z 28 obcí a měst našeho regionu. Na výstavě bylo uděleno 95 diplomů vzorkům, které měly hodnocení 18,5 a více. Z navržených 11 vzorků byly subkomisí vybráni šampioni výstavy.
Chtěla bych poděkovat organizátorům za velmi zdařilou akci, která v naší obci má již tradici a velký ohlas u návštěvníků z okolí. Mimo velké množství vzorků vín měli hosté možnost ochutnat velmi dobrou kuchyni. U vína nechyběla ani písnička a hezká muzika, o kterou se postarali členové cimbálové muziky Šmytec. A pokud chcete nahlédnout, jak bylo, najdete ve fotogalerii několik fotografií.

Bošiaková Božena, starostka

Stromy za chyby - Trees for Bugs

16. Duben 2015

Sobota 11. dubna byla opět věnována výsadbě stromků. Tak jako na podzim loňského roku (osázeno byla okolí mokřadů a kolem vrbovny celkem 250 ks stromků , také v letošním roce jsme využili nabídku společnosti Kentico Software s.r.o., která v rámci dobročinných aktivit bezplatně vysazuje stromy za každou chybu, kterou zákazníci naleznou v počítačových programech a nabídli k výsadbě polní cesty. Tentokrát jsme měli možnost nakoupit ze sponzorského daru 200 ks stromků, které jsme rozdělili částečně na ovocné a lesní. Ovocnými stromky (jabloně, třešně, švestky a hrušně) byla osázená polní cesta za rodinnými domky na ulici k Hrušovanům a lesními stromky (jasany, duby, olše, vrby, jilmy) byla osázená další část inlinestezky. Zbylé ovocné stromky jsme vysadili v uličce od Lukáčů k bytovce a za Mikulíkovým.
Věřím, že nám stromky porostou.
Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení společnosti a také všem jejích zaměstnancům, kteří na výsadbu přijeli a stromky vysadili (a jak si to užívali, máte možnost vidět ve fotogralerii ). Dále bych chtěla poděkovat p. Petru Pospíškovi za zajištění dopravy, Jirkovi Skokanitschovi a zaměstnancům Danielu Demkovi a Tomáši Dobrovolnému za rozvoz materiálu a stromků.
Bošiaková Božena, starostka

Pozvánka

16. Duben 2015

SRPŠ ve spolupráci s Jarabáčkem zvou všechny zájemce o lidový folklor na 4. dětský krojový ples, který bude v neděli 19. dubna zahájen ve 14:00 Českou besedou.
Po celé odpoledne bude vyhrávat dechová hudba Horenka. Přijďte nás podpořit.
Děkujeme. Děti z Jarabáčku

Pozvánka

11. Duben 2015

Oznámení

7. Duben 2015

Jihomoravský kraj zahájil dne 23. 3. 2015 projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Do 7. 5. 2015 je možné na webu www.zurka.cz seznámit se s kompletní dokumentací. Ve webové aplikaci „Záměry v obci“ je možné vyhledat informace o záměrech, které se dotýkají přímo naší obce.

Jakékoliv názory a připomínky může každý občan podat pomocí přímého elektronického formuláře.

Tělovýchovná jednota informuje

29. Březen 2015

V sobotu 28.3. 2015 vyrazila skupinka našich domorodců k úklidu hrází Jevišovky a inline stezky. Počasí větrné a chladné, účastníci opět naplnili řadu pytlů odpadků a vyčistili, zametli stezku. Zasloužený špekáček u "Vodníka" a sladká odměna pro jediné dítě Emmu. Ve fotogalerii je k nahlédnutí průběh dopoledne. Poděkování všem zapojeným.

SPOZ oznamuje

19. Březen 2015

Hodnocení výsledků místní knihovny v roce 2014

19. Březen 2015

Z materiálů Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2014, který každoročně vydává Městská knihovna Břeclav, máme možnost porovnat činnost naší knihovny se 70 knihovnami Břeclavska. Materiál obsahuje úvodní slovo ředitele Městské knihovny Břeclav Mgr. Marka Uhlíře a po té obsáhlý komentář k výkonu regionálních funkcí v roce 2014 vypracovaný vedoucí útvaru regionálních služeb MěK Břeclav p. Jarmilou Smolovou.
Naše knihovna vykazuje ke konci roku 2014 celkem 4 548 svazků knih. Službu knihovny vč. vstupů do e-katalogu využilo celkem 1 692 uživatelů. Knihovna evidovala 93 čtenářů z toho 25 čtenářů do 15 let. Celkem bylo vypůjčeno 3 061 svazků. Z výměnného fondu byly zapůjčeny celkem 4 soubory s 509 svazky knih. Knihovna nabídla mimo knihy také výpůjčky časopisů a to výběr ze 12 titulů. Uživatelé knihovny mohli využít připojení k internetu na 3 stanicích a také 2 iPady pro čtení e-knih nebo využití různých aplikací určených hlavně žákům. Výsledky naší knihovny v celookresním měřítku jsou velmi dobré a také z hlediska hodnocení plnění Standardů pro dobrou knihovnu vydaných Ministerstvem kultury naše knihovna splňuje většinu kritérií. Knihovna poprvé využila nabídku útvaru regionálních služeb a uvolnila finanční prostředky na nákup knih MěK Břeclav. Z poskytnutých 20 000 Kč na nákup knih knihovna ušetřila téměř 6 tis. Kč na rabatu, bylo tak nakoupeno celkem 79 svazků knih s průměrnou cenou 177 Kč za knihu. Tuto službu knihovna vítá, jelikož cena knih neustále roste.
Přesto, že se knihovny snaží využívat moderní technologie, nabízí kvalitní literaturu a velký výběr knih pro děti, přesto zájem o knihovny klesá. Ne jinak je tomu i v naší obci. I tak jsem přesvědčená, že knihovny smysl mají, že čtení knih, hlavně dětem, velmi pomáhá a knihu nic nenahradí. I nadále bude naše knihovna poskytovat své služby celkem 6 hodin týdně a to v úterý a ve čtvrtek od 16 – 18 hodin a v sobotu od 9 – 11 hodin. I nadále bude nabízet kvalitní knihy, výběr periodik a také možnost přístupu k internetu. Pravidelné informace o dění v knihovně získáte na webu: www.knihovnajevisovka.webk.cz. Zde máte možnost také nahlédnout do on-line katalogu a také do svého čtenářského konta. Pokud máte připomínky či návrhy k práci a činnosti v knihovně, využijte možnost vzkazů.
Knihovna v naší obci bude i nadále kulturním stánkem s moderním přístupem ke knihovnické práci a širokou nabídkou služeb našim občanům.

Bošiaková Božena, starostka
 

Karneval 2015

5. Březen 2015

Poslední únorový den 28.2.2015 se konal již 6. ročník karnevalu v Jevišovce. Přišlo rekordních 68 děti v maskách nejen z naší obce, ale i z okolí. Atmosféra byla báječná, děti se bavily, soutěžily a tančily. Nechyběl hod balonkama, stavění komínů, třídění míčků podle barev, hod kroužkama na cíl, házeli jsme také drátěnkama do lavoru a další... Děti i rodiče měli k dispozici občerstvení – limonády a kávu. Neobvyklým občerstvením na našem karnevale byly ovocné mísy, za které děkujeme manželům Suparičovým. Další poděkování patří sponzorům – BM Auto, Cherokee Cars, Smíšené zboží Jiří Pražák a Jednota Jevišovka, spotřební družstvo. Díky těmto sponzorům si každý odnesl pěknou cenu včetně sladké odměny.

Velice mě těší tak vysoká účast na našem karnevale. Příští rok naviděnou!

Dagmar Beštová, pořadatel

Fotografie z akce

Oznámení

25. Únor 2015

SPOZ

22. Leden 2015

VaK Břeclav

6. Leden 2015

Svoz odpadů 2015

5. Leden 2015

Stromy za chyby

13. Říjen 2014

Společnost Kentico Software s.r.o. v rámci dobročinných aktivit bezplatně vysazuje stromy za každou chybu, kterou jejich zákazníci naleznou v jejich počítačových programech. Firma uhradila darovací smlouvou veškeré náklady na stromky, kůly, chráničky i úvazky a hnojivo. To vše v hodnotě pro naši obec 250 ks stromů a dar 75 000 Kč. V sobotu 11. října dopoledne přijeli zaměstnanci této firmy a vše bezplatně vysadili. Osázena byla parcela před mokřady a u vrbového háje olšemi, duby, buky, jilmy, břízami a vrbami. O hladký průběh celé akce se postarali také místostarosta ing. Patrik Lukáč, Vago Michal, Jirka Skokanitsch a o dopravu Petr Pospíšek.

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení firmy Kentico Software za podporu této dobročinné akce a všem jejich zaměstnancům, kteří k nám do Jevišovky přijeli vysazovat, děkuji za odvedenou práci. Děkuji také našim občanům výše jmenovaným, kteří sami pomoc nabídli.


Bošiaková Božena, starostka
 

Napsali o nás...

22. Květen 2014

Fond malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko zveřejnil ve své publikaci Příklady úspěšných projektů II. celkem 21 projektů realizovaných v letech 2007-2013.

Jedním z projektů je také Příhraniční inlinová stezka v naší obci.

Místní informační systém

6. Květen 2014

V rámci projektu: Místní informační systém a digitální povodňový plán obcí Hevlín a Jevišovka, který je realizován v rámci podpory z Operačního programu životního prostředí byla naše obec vybavena srážkoměrem a hladinoměrem na řece Jevišovce. Výsledky měření srážek a výšku hladiny řeky Jevišovky lze sledovat na :

http://www.edpp.cz/?q=Jevi%C5%A1ovka#map_border

Zároveň byl vypracován Digitální povodňový plán obce Jevišovka: http://www.jihomoravsky.dppcr.cz/web_584525/

Bošiaková Božena, starostka

Informační tabule

30. Říjen 2013

Pomoc po povodních

11. Září 2013

Na základě usnesení zastupitelstva byl poskytnut finanční dar ve výši 20 000 Kč obci KLY na Mělnicku pro zmírnění škod po povodních v červnu 2013.
Starostka obce Kly Bc. Alice Semiánová, DiS poděkovala dopisem všem občanům naší obce za poskytnutí daru.

Vesnice roku 2013

18. Srpen 2013

V sobotu 17. 8. 2013 se konalo v Šakvicích slavnostní předávání ocenění a udělení titulu VESNICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE roku 2013, slavnosti se zúčastnili: B. Bošiaková – starostka, ing. P. Lukáč – místostarosta, M. Vago – zastupitel, J. Radkovičová – zastupitelka a kronikářka. Obec Šakvice – letošní nositel zlaté stuhy, tzn. vesnice Jihomoravského kraje roku 2013, se na slavnosti pochlubila vystoupeními svých souborů a kapel, hrála Túfaranka, tančili a zpívali malí i velcí členové folklorního souboru Hanýsek, představila se křesťanská folková skupina Srdce, místní mužský „baletní soubor“ předvedl ukázku z Labutího jezera, k tanci a poslechu zahrála i cimbálová muzika Šmytec a Kadeti ze Staroviček.
Naše obec se letos opět zúčastnila této celostátní soutěže, a i když tentokrát nedosáhla na nejvyšší ocenění, tak k těm minulým (diplom za vzorné vedení obecní knihovny v roce 2007, zelená stuha 2009, oranžová stuha 2010) přibylo Mimořádné ocenění za podporu rekreačního využití krajiny. Oceněni jsme byli v této oblasti zcela jistě právem, svědčí o tom množství a úroveň cyklostezek i nová inline stezka.
Jenom ten, kdo znal Jevišovku před lety a zná ji dnes, může dobře posoudit k jakým obrovským změnám zde došlo. Není to jenom vzhled obce, ale i společenský život v ní, přibývá kulturních i sportovních akcí, na jejich organizaci se podílí chasa, vinaři, sportovci a spousta občanů Jevišovky, kteří mají o život v obci zájem. A právě všem těmto občanům patří poděkování, protože jakékoliv ocenění, jakýkoliv úspěch jsou vždy výsledkem společné práce.
Bohužel najdou se i takoví, kteří společné dílo ničí, a tak se nemalé finanční částky musí vynakládat na opravu a zabezpečení některých míst v obci, ať už je to nový areál volnočasových aktivit či prostranství před budovou obecního úřadu. A stačilo by jenom více slušnosti a tyto peníze by se daly využít lépe pro všechny občany. Snad i to se podaří jednou změnit k lepšímu. Bylo by to k prospěchu nás všech.

Jitka Radkovičová

Břeclavský deník

14. Srpen 2013

Napsali o nás

24. Červenec 2013

Otevření inline stezky v Jevišovce

22. Červenec 2013

V pátek 12. července 2013 byla slavnostně otevřena nová Příhraniční inline stezka v Jevišovce. Za účasti hostů z Mikroregionu Hrušovansko a z partnerské rakouské obce Wildendürnbach i občanů Jevišovky a Hrušovan nad Jevišovkou starostka obce Božena Bošiaková přestřihla pásku a na stezku se vydali bruslaři, cyklisté i skokanky na botách. Už dávno se Jevišovka stala nejenom rájem cyklistů, protože cyklostezky Brno – Vídeň, Ahoj sousede, Po Rovince, K Soutoku i Vinařská stezka vedou rovinatou krajinou a krásnou přírodou, ale stala se i rájem bruslařů, protože nové rovné komunikace v obci a v jejím okolí k tomu druhu sportu přímo vybízejí.
A právě proto byla v rámci projektu vybudována tato inline stezka. Délka trasy 6 km - nově vysázená alej lip, hrušní a švestek, označení tabulemi, čtyři zastřešená odpočívadla se stojany na kola a s odpadkovými koši, jedna informační tabule - celková hodnota díla 405 000 Kč. Z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko byla poskytnuta dotace ve výši 85%, zbytek nákladů hradila obec Jevišovka, která se nyní stará i o údržbu této stezky.
Je vidět, že letošní mimořádné ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku za rekreační využití krajiny obdržela obec Jevišovka právem.
Ti, kteří ještě neznají tyto cyklostezky a novou inline stezku v Jevišovce, ti, kteří ještě neposeděli na odpočívadlech U Čápů, U Vodnice, U Soutoku, ti, kteří ještě neprojeli kolem staré vrbovny, ti všichni jsou srdečně zváni a určitě si toto místo oblíbí a budou se sem rádi vracet.

Jitka Radkovičová

Břeclavský deník

30. Červen 2013

Facebook

2. Červen 2013

Najdete nás na facebooku: www.facebook.com/jevisovka